Seata de Spàinean Teatha Ealain Cheilteach Eilean Ì
Taigh-tasgaidh Taigh a’ Ghroinn

Anns a’ bhogsa taisbeanaidh tùsail aca, tha na sia spàinean airgid seo a’ toirt sealladh dhuinn air gluasad Ealain Cheilteach Ì. Anns a’ chiad leth den fhicheadamh linn, bha Eilean Ì na dhachaigh do ghrunn luchd-ciùird cudromach, às dèidh do Alexander agus Euphemia Ritchie gluasad dhan eilean goirid às dèidh dhaibh pòsadh ann an 1898 agus bùth-obrach a stèidheachadh. Thug e buaidh mhaireannach air gnìomhachasan cruthachail na sgìre.  

Thairis air na bliadhnaichean, chaidh grunn phreantasan foirmeil agus neo-fhoirmeil a theagasg ann an Eilean Ì agus chaidh buidheann a stèidheachadh.   

Ann an 1945, chaidh Celtic Arts Industries a stèidheachadh le Hamish Dawson-Bowman gus seudraidh ann an stoidhle Albannach sònraichte a bhrosnachadh agus gus trèanadh a thoirt do sheann shaighdearan air an robh ciorram. Am measg nam ball aca bha Iain MacCarmaig a bha air trèanadh fhaighinn fo Alexander Ritchie.  

Tha comharra MhicCormaig air tè de na spàinean, leis na còig eile air an dèanamh le Dawson-Bowman.   

Gluais thairis air an dealbh gus sùmadh a-steach

Ceann-latha: 1940s
Stuthan: Airgead
Meudachd: 15cm

Associated Activity


Skip to content