Ìomhaigh Shnaidhte Chruithneach
Ionad Eòlas Thairbeart

Chaidh am fìor dheagh eisimpleir de dh’obair snaidhm Chruithneach, a’ chlach shnaighte mhionaideach seo, a lorg ann an stàball (no tuathanas) aig Seann Mhansa Thairbeirt ann an 1999.   

Tha pàtran iuchrach ceàrnagach grinn air aon taobh den chloich agus tha pannal le snìomhain eadar-fhighte air an taobh eile.   

Chaidh grunn dealbhaidhean Cruithneach a lorg air feadh ceann a tuath na h-Alba. Thug na Ròmanaich an t-ainm picti air na Cruithnich, a’ ciallachadh daoine air am peantadh agus thàinig an t-ainm Beurla air na Cruithnich - Picts - às a sin.  

Gluais thairis air an dealbh gus sùmadh a-steach

Ceann-latha: 800 AD
Stuthan: Clach-ghainmhich
Meudachd: 37cm x 27cm x 19cm

Dh’fhaodte gun còrd nas leanas riut:

Associated Activity


Skip to content