Dealbh dìomhair
Taigh-tasgaidh na Gàidhealtachd an Iar

Aig a’ chiad sealladh, tha e coltach gur e dìreach de smeur de pheant ola air bòrd fiodha dubh a th’ anns an nì seo. Ach, ’s ann a tha an dealbh sònraichte seo na eisimpleir de dh’ealain anamorphic. Tha seo a’ ciallachadh nach eil dealbh soilleir ann aig a’ chiad sealladh ach, nuair a thathar ga fhaicinn bho thaobh sònraichte, gu bheil an ìomhaigh a’ fàs nas àbhaistiche. Leis a seo, nuair a thèid a chàradh le siolandair le sgàthan, tha dealbh den Prionnsa Teàrlach Èideard Stiùbhart a’ nochdadh.    

Anns an ochdamh linn deug, b’ e traoidhtearachd a bh’ ann taic a thoirt do shliochd nan Stiùbhartach a bha air fhògradh, agus mar sin chruthaich an luchd-taic, ris an canar na Seumasaich, dòighean dìomhair gus an dìlseachd a shealltainn. Chruthaich iad sreath toinnte de chòdan agus shamhlaidhean gus an dìlseachd fhalach bho na Hanòbharianaich.   

Seo fear de na h-eisimpleirean as neònaiche de chultar dùthchasach nan Seumasach. Bhiodh an dealbh air a chleachdadh nuair a bhathar a’ gabhail deoch-slàinte dhan Phrionnsa air fògradh. Nan tigeadh neach nach robh na Seumasach a-steach dhan t-seòmar, dh’fhaodadh an siolandair a bhith air a thoirt air falbh gus dìlseachd do na Seumasaich fhalach.  

Gluais thairis air an dealbh gus sùmadh a-steach

Ceann-latha: 1740-1780
Stuthan: Ola air fiodh
Meudachd: 35cm x 28cm

Associated Activities

A’ Cnuasachadh

Memorialising… The Glencoe Massacre

 

 

Skip to content