Cuach gloinne
Ionad Dualchais Bhùra

Tha coltas gu math àbhaisteach air a’ ghlainne-sheiridh seo, ach tha a sgeulachd co-cheangailte ris an duine mu dheireadh a dh’òl aiste! Chaidh a chleachdadh leis a’ Phrionnsa Philip nach maireann, Diùc Dhùn Èideann (1921-2021), nuair a thadhail e air a’ mhèinn air 3 Cèitean, 1963.

Fhuair am Prionnsa Philip turas den mhèinn fon talamh, agus fhuair e seiridh ann an oifisean na mèinne às dèidh làimh. Bidh buill den teaghlach rìoghail a’ dol air tursan mar seo mar phàirt de na dleastanasan oifigeil aca. Bidh e gu tric a’ toirt togail mòr do choimhearsnachd a bhith a’ toirt aoigheachd do chuideigin a tha cudromach, agus is urrainn seo aonachd nàiseanta a neartachadh.

Tha mar a chaidh a’ ghlainne a chumail a’ sealltainn gun robh làthaireachd a’ Phrionnsa Philip ga meas glè chudromach. Chaidh a thoirt seachad do Chomann Dualchais Chlìn le Lorna Milnes, bean an t-sealbhadair mu dheireadh aig Mèinn Guail Bhrùra.

Gluais thairis air an dealbh gus sùmadh a-steach

Ceann-latha: 1900s
Stuthan: Glainne
Meudachd: 10cm x 5cm

Dh’fhaodte gun còrd nas leanas riut:
Skip to content