Glasan-làimhe
Taigh-cùirte Chrombaigh

Chaidh am paidhir ghlasan-làimh Hiatt seo a cleachdadh airson prìosanaich ann an Taigh-cùirte agus prìosan Chrombaidh rè linn Bhictoria. Chan eil cruth nan glasan-làimhe air atharrachadh mòran bho chaidh am paidhir seo a dhèanamh an toiseach ann an 1780. Tha a’ chuingeal caol-dùirn ann an cumadh D agus an t-slabhraidh a-nis air an dealbhadh gus a bhith beagan nas cofhurtaile, ach chan eil am prionnsapal air atharrachadh.

Thòisich Hiatt & Co air glasan-làimhe a dhèanamh ann am Birmingham ann an 1780. 

Gluais thairis air an dealbh gus sùmadh a-steach

Ceann-latha: 1800s
Stuthan: Meatailt
Meudachd: 20cm x 10cm

Dh’fhaodte gun còrd nas leanas riut:
Skip to content